Dane adresowe

BAUMA Sp. z o.o. - Sp. K.
Piotrkowska 62D
97-330, Sulejów

Kontakt

sulejow@psbmrowka.com.pl
44 737 09 98

Regulamin

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem – http://mrowkasulejow.skleppsb.com.pl/ prowadzi firma BAUMA Sp. z o.o.-Sp.K, zwana „Sprzedawcą”.
 2. Osoba zamawiająca produkty zwana jest „Kupującym”
 3. Aktualne ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone znakiem graficznym. Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.
 5. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia produktów dokonuje się za pośrednictwem Internetu . Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00 oraz w soboty, w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.
 2. Aby dokonać zamówienia konieczne jest założenie konta. W tym celu należy dokonać rejestracji w „Panelu klienta”, znajdującym się na głównej stronie sklepu.
 3. Aby dokonać zamówienia należy wybrać / zaznaczyć towar do koszyka a następnie przejść do sekcji zamawiam. Istnieją 2 opcje zamówienia:
  1. zamówienie z założeniem konta w serwisie (znacznie ułatwia późniejsze zakupy gdyż nie musimy wypełniać zbędnych formularzy, wszystko jest zapamiętane)
  2. zamówienie bez założenia konta, wypełniając niezbędne pola do wysyłki.
 4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego, podczas rejestracji.
 5. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego. Kupujący ma wtedy prawo rezygnacji z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia (do uzgodnienia drogą mailową).
 6. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 7. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT (wymagane jest zaznaczenie takiej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych firmy z numerem NIP).

III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności: – przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (przelew bankowy), – dla stałych klientów z umową o kredyt kupiecki – termin płatności, – po uzgodnieniu mailowym przedpłata na podstawie FV ProForma
 2. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy.

IV. TERMIN REALIZACJI

 1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Brak potwierdzenia zapłaty w ciągu 6 godzin od potwierdzenia zamówienia, wydłuża termin realizacji o co czas opóźnienia płatności.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku płatności powyżej 3 dni roboczych.
 3. Termin realizacji wynosi średnio, w zależności od rodzaju zamawianego towaru od 48 godzin do maksymalnie 14 dni roboczych. Każdorazowo przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ustalany jest termin dostawy.
 4. Sprzedawca oferuje produkty które wykonywane są na indywidualne zlecenia Kupującego i termin realizacji jest każdorazowo ustalany.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

V. ODBIÓR TOWARU

Sposób dostawy Kupujący wybiera w formularzu zamówienia. Kupujący ma do wyboru: dostarczenie produktów przez firmę spedycyjną (wysyłka), albo odbiór produktów w siedzibie Sprzedawcy (odbiór własny).

Wysyłka towaru:

 1. Sprzedawca wysyła zakupione towary wraz z dowodem zakupu, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Koszty transportu podlegające zapłacie, oraz termin dostawy są każdorazowo potwierdzana podczas przyjmowania zamówienia.
 3. Podczas odbioru przesyłki, Kupujący ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy transportowej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody, w obecności kuriera, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem możliwa jest wymieniana towaru na nieuszkodzony oraz dochodzenie swoich praw w firmie kurierskiej. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta
 4. W przypadku nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, wymagana jest obecność osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.
 5. Za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wymienioną w formularzu zamówienia
 6. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze, Klient (lub inna upoważniona osoba) jest zobowiązany wpłacić kierowcy transportu wymaganą kwotę, po czym towar zostaje wydany.
 7. W sytuacji, gdy dostarczający przesyłkę kurier nie zastanie kupującego, przystąpi do kontaktu telefonicznego.
 8. Dodatkowe koszty dostarczenia towaru powstałe z winy kupującego pokrywa Klient.

Odbiór własny towaru:

 1. Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową, terminu odbioru.
 2. Towar wydany zostanie tylko Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia faxem, drogą mailową lub osobiście)
 3. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, towar zostanie wydany osobie dokonującej wpłaty
 4. Odbierający towar, potwierdza zgodność z zamówieniem oraz brak uszkodzeń mechanicznych, składając podpis potwierdzający odbiór

VI. ZWROTY

 1. Kupujący będący konsumentem (tj. nie nabywa produktu w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do zwrotu towaru, bez podania przyczyny zwrotu, w ciągu 10 dni od daty zakupu..
 2. Podstawą zwrotu jest okazanie Faktury VAT na zakup zwracanych produktów.
 3. Zwrotu towaru można dokonać tylko poprzez dostarczenie go do wskazanego magazynu Sprzedawcy.
 4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
 5. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi.
 7. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.
 8. W przypadku konieczności zwrotu towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000 r., nr 22, poz. 271, z późn. zm)

„Art. 10 ust 3

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. dostarczania prasy,
 7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

VII. REKLAMACJE Z POWODU WAD (NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Podstawą reklamacji mogą być wady techniczne produktu lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe do czasu odbioru towaru przez Klienta (przed potwierdzeniem odbioru).
 2. Reklamacji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania i sztuką budowlaną.
 3. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia..

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszelkie dane osobowe i tele-adresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.
 2. Serwis, przez swoje procedury, zapewnia bezpieczeństwo danych kupującego. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i tele-adresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).